Posts Tagged ‘Århus Festuge 2012’

Temaet for Århus Festuge i 2012 bliver: “Size matters”. Med temaet ønsker Festugen at forholde sig til det tidsfænomen, at gigantisme er svaret på mange udfordringer. Festugen vil derfor undersøge forholdet mellem stor og stort og mellem kvantitet og kvalitet.

Århus Festuge’s tema har også et lokalt omdrejningspunkt, da Aarhus som by har nogle ambitiøse vækstmål: 75.000 nye indbyggere, 50.000 nye arbejdspladser, 50.000 nye boliger samt 10.000 nye studerende i Aarhus i 2030.

Det er meningen af Aarhus i fremtiden skal vokse sig stor, og at dette skal give nye muligheder og åbne nye døre for Århus i fremtiden.